Sariæ Zoran

Ikone, raspeæa na drugaèiji naèin...!


Sariæ Zoran

 

Roden je u Blagojevom Kamenu na dan Sv. Save, 27. januara, leta Gospodnjeg 1955.
Duborezom i slikarstvom bavi se više od 25 godina. Svoje radove više puta je izlagao u Zajeèaru, Beogradu i drugim mestima zemlje Srbije. Neki njegovi radovi nalaze se i u drugim zemljama, kako u Evropi, tako i na drugim kontinentima.

OPŠTI I TEHNIÈKI PODACI:

 • IZRADA IKONA: Po predlošcima vizantijskih, staroruskih i kritskih ikona kao i fresaka. (12. do 17. vek)
 • MATERIJAL: Drvo (orahovina, divlja kruška, javor i sl.)
 • NACIN IZRADE: Ruèan izrada i oblikovanje duboreza (5 mm dubina ili više - u zavisnosti od formata) rucno napravljenim alatom za obradu drveta.
 • INKRUSTRACIJE: Zlatnom žicom (14 ili više k.) Srebrnom žicom maksimalne finoæe, cirkonima, koralima, sedefom i sl.
 • OBLOGA OREOLA, IVICNIH LINIJA I IMENA: Zlatnom folijom 24 k. na mixtion podlozi.
 • SREDSTVA ZA ZAŠTITU: Laneno ulje, šaftol ulje, šelak, damar i pasta od pèelinjeg voska.
 • ZAŠTITA DASKE ZA IKONU OD DEFORMACIJE: Drveni (hrastovi ili jasenovi) ulošci (najmanje 2 kom.), konusno umet nuti u poleðinu daske.

 • Zoran Sariæ poznaje pravoslavnu doktrinu po kojoj se ikona uzima kao svedocanstvo božjeg ovaplodenja. U ikoni i pomocu ikone ostvaruje se veza sa obožavanim licem koje je na njoj naslikano. U sakralnoj umetnosti, kad ikonopisac stvara ikonu, on kopira vec postojeci obrazac i kao rezultat ne dobija reprodukciju ikone vec njenu kopiju za koju se Saric trudi da je bude dostojan.
 • Zoran Saric oseca drvo i njegove mogucnosti i opredeljuje se za izradu ikona u duborezu, što je u današnje vreme prava retkost. On preuzima ikonografska rešenja sa raznih pravoslavnih ikona uradenih u razlicitim tehnikama i u razlicitom vremnskom intervalu. Saric lako prenosi opšti izgled uzora - stav, pokret, draperiju ali i u malim formatima narocito u obradi glave daje licni pecat. Likove svetitelja stvara u plitkom reljefu. U obradi drveta gotovo da spaja slikarske i vajarske odlike. Primetna je mekoca u obradi što se posebno vidi u tretiranju draperije. Delove odece, natpise i jevandelja naglašava inkrustracijom zlatne žice dok za oreole svetaca upotrebljava zlatne listice. Predstave svetitelja okružuje bogatom ornamentikom složenih prepleta biljnih i geometrijskih motiva.
  Posmatrano u celini, ove ikone u duborezu ostavljaju utisak, pre svega, svojom formom gde su zanatski korektno data plasticna rešenja figura shvacenih u cisto vizantijskom stilu.
  - Nina Pogarèiæ, istorièar umetnosti

 • Tragajuci za osobenim stilom, izmedu vizantijske i staroruske tradicije, Zoran Sariæ ikonu shvata kao èin vizualizacije i materijalizacije kretanja duha.
  Zoran Sariæ prihvata stroge kanone tradicionalne pravoslavne estetike, pre svega u tehnici rada. Jasna kompozicija i precizan rad sa akcentom na minucioznu obradu likova i draperija su osnovne karakteristike njegovih ikona.»
  - Dejan Sotiroviæ, istorièar umetnosti

 • Ikonorezac Zoran Saric poseduje postupno i dosledno izvodenje, uz poštovanje stare tehnologije duboreza i negovanje materijala. Karakteriše ga minucioznost i izuzetna preciznost u obradi detalja. Plitki reljef u plemenitom drvetu, koje Zoran koristi, selektivna ornamentika, inkrustracije, aplikacije zlatnih i srebrnih žica, poludragih kamena, korala, sedefa i zlatnih i srebrnih folija, pružaju velike mogucnosti u realizaciji unikatnih rekvizita, crkvenih relikvija, oltarskih i prestonih detalja.»
  - Prof. Branko Diniæ, akademski slikar

Tel:

Zajeèar, Bledska 1
S R B I J A
Tel: +381 19 424348
Mob: 063 74 224 74
mail: sariczoran@relikon.com


e-mail: williams@verat.net

The grid

WEB usluge - Consulting, obuke i uputstva za različite tehnologije, dizajn, optimizacija i reparacija Vaseg Interneta..!

Napravite SAMI SAJT za SAT ..!
Izaberite tehnologiju uz nasu pomoć i obuku i budite gospodar svog Interneta..!
Povezite socijalne mreze i svoj websajt u jedno..!

Podizemo rejting i sprovodimo veliko spremanje vaseg interneta, za bolje pozicije i vise poseta..!

U svom poslovanju niste iskoristili sve prednosti informacionih tehnologija na pravi način...!

Proverite nasu ponudu..

Relikon Workshop :: Konsalting, obuka, optimizacija i reparacija va�eg WEB-a

Prikaži: