Vekiæ Dragan

Izrada DUBOREZOM u drvetu
Grbovi profesionalnog gravera!


Vekiæ Dragan

 

Grbovi - Sa motivima gradova, stari i novi srpski grbovi, državni grbovi, grbovi udruženja...

Rad utrošen na grb velièine A4 formata (20x30cm), procenjuje na 250 EUR. Prirodne tehnike, ruèni rad, savršenstvo detalja, rad iskljuèivo u kvalitetnom drvetu (orah, beli orah) karakteristike su Draganovih ostvarenja...

Roðen 1942 godine u na Petrovoj Gori, na Kordunu, živeo u Topuskom, sada u Sremskoj Kamenici. Radio kao graver u Karlovcu, zanat nauèio od Borisa Duka-petog gravera u tadašnjoj Jugoslaviji... Radio je na obnovi crkvi i manastira, izradio brojne crkvene predmete, darovnice ikonostase, radio ikone u duborezu, gravirao rukohvate, razne upotrebne predmete...

Veliko je iskustvo gravera, koji se time bavi èitav život, ovde su samo neki
od radova radi ilustracije lepote stvaranja u jednoj radnoj karijeri...

 


Tel: tel:+381 21 464833
e-mail:

The grid

WEB usluge - Consulting, obuke i uputstva za različite tehnologije, dizajn, optimizacija i reparacija Vaseg Interneta..!

Napravite SAMI SAJT za SAT ..!
Izaberite tehnologiju uz nasu pomoć i obuku i budite gospodar svog Interneta..!
Povezite socijalne mreze i svoj websajt u jedno..!

Podizemo rejting i sprovodimo veliko spremanje vaseg interneta, za bolje pozicije i vise poseta..!

U svom poslovanju niste iskoristili sve prednosti informacionih tehnologija na pravi način...!

Proverite nasu ponudu..

Relikon Workshop :: Konsalting, obuka, optimizacija i reparacija va�eg WEB-a

Prikaži: