Petroviæ Miroslav

Pointilizam (pointillism, strippling, stiple art, dot art)
je umetnièka tehnika gde se grafike kreiraju, crtanjem i slikanjem taèkama....


Francuski slikar impresionista Georges-Pierre Seurat je ovaj naèin kreiranja umetnièkog dela doveo do savršenstva i smatra se ocem pointilizma.

Crteži koji su ovde predstavljeni raðeni su tehnikom pero i tuš, korišæen je rapidograf (0,10 i 0,13) za crtanje najfinijih detalja.

Svaki od ovih crteža u sebi sadrži mnogo minijatura koje je moguæe izvesti samo ovom tehnikom. Rad na jednom crtežu je vrlo težak i dugotrajan i zato ova tehnika nije poznata i rasprostranjena. Pored ovako apstraktih crteža, vrlo detaljno se mogu raditi i portreti i pejsaži koji imaju preciznost blisku fotografiji a u isto vreme poseban izraz svojstven umetniku koji ih radi.
Boje se u pointilizmu ne mešaju na klasièan naèin, na paleti, hartiji , platnu...
Nanose se taèkice boja, iz spektra, direkto na hartiju ili platno, ali u tom odnosu da oko samo stvara utisak boje koja je nastala kombinacijom taèaka.

Uskoro æe se na ovoj stranici pored ovih crteža moæi videti i crteži u boji kao i slike istog autora raðene razlièitim tehnikama.


 


Tel: 064/141-0201
e-mail: mirep@yahoo.co.uk

The grid

WEB usluge - Consulting, obuke i uputstva za različite tehnologije, dizajn, optimizacija i reparacija Vaseg Interneta..!

Napravite SAMI SAJT za SAT ..!
Izaberite tehnologiju uz nasu pomoć i obuku i budite gospodar svog Interneta..!
Povezite socijalne mreze i svoj websajt u jedno..!

Podizemo rejting i sprovodimo veliko spremanje vaseg interneta, za bolje pozicije i vise poseta..!

U svom poslovanju niste iskoristili sve prednosti informacionih tehnologija na pravi način...!

Proverite nasu ponudu..

Relikon Workshop :: Konsalting, obuka, optimizacija i reparacija va�eg WEB-a