Vukoviæ Mileta

Ikone, gusle i kundaci...!


Mileta Vukoviæ

Mileta Vukoviæ - Miško roðen je 1956. godine u Zemunu. Srednju umetnièku školu završio je u Peæi, a na fakultetu Odbrane u Beogradu diplomirao je 1981. godine. Od rane mladosti se bavi dizajnom, grafikom i slikarstvom.

 

Od 1990. godine poèinje da se bavi rezbarenjem drveta. Izrezbario ja velik broj ikona, kundaka, gusala i razlièitih ukrasnih predmeta. U poslednje vreme se opredelio prevashodno za izvoðenje ikonopisa-drvoreza po hilandarskim uzorima. Za izradu svojih dela uglavnom koristi javorovo i orahovo drvo.

 

Više puta je samostalno izlagao svoje radove, od kojih se veæi broj nalazi u privatnim kolekcijama. U ovom momentu profesionalno je angažovan na poslovima direktora studija grafièkog dizajna i kompjuterske pripreme za štampu u Simit grupi.


 


Tel:

tel: 063 / 230-390;
011/801 1600, 365 7020
Dobropoljska 65/3
11000 eograd
biljana.vukovic@yahoo.com, biljana.vukovic@invej.co.yu


e-mail: biljana.vukovic@yahoo.com, biljana.vukovic@invej.co.yu

The grid

WEB usluge - Consulting, obuke i uputstva za različite tehnologije, dizajn, optimizacija i reparacija Vaseg Interneta..!

Napravite SAMI SAJT za SAT ..!
Izaberite tehnologiju uz nasu pomoć i obuku i budite gospodar svog Interneta..!
Povezite socijalne mreze i svoj websajt u jedno..!

Podizemo rejting i sprovodimo veliko spremanje vaseg interneta, za bolje pozicije i vise poseta..!

U svom poslovanju niste iskoristili sve prednosti informacionih tehnologija na pravi način...!

Proverite nasu ponudu..

Relikon Workshop :: Konsalting, obuka, optimizacija i reparacija va�eg WEB-a

Prikaži: